ENG

Kadromuz

Baran BİLGİT


KARİYER

18.12.1991 tarihinde Zonguldak’ta doğdu.

İlk ve ortaöğretim ile liseyi Zonguldak’ta tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi

Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık stajının tamamını İstanbul Barosu bünyesinde tamamladı.

Stajın ilk ve ikinci altı aylık dönemlerinde Midyat Hukuk Bürosu’nda teorik ve uygulamaya yönelik iş tecrübesi edindi.

2016 yılının ilk 6 aylık döneminde AVD Hukuk Bürosu bünyesinde icra ve iflas hukuku alanında, spesifik olarak gayrimenkul haciz ve satış işlemleri alanında görev yaptı.

2017 yılının Eylül ayı itibariyle Atçeken & Öcal Hukuk Bürosu’nda çalışmaya başladı ve işbu çalışması 2018 Nisan ayına kadar devam etti. Buradaki çalışması ağırlıklı olarak Ceza Hukuku uygulaması üzerine olup bununla birlikte hukuk yargılaması kapsamında çeşitli işlemlerin yürütülmesinde de görev aldı.

2018 yılı Nisan ayı itibariyle Mecit Kahraman Hukuk Bürosu’nda görev yapmaktadır.

 

TEL

 

E-POSTA

 

UZMANLIK 

Ceza Hukuku alanında çalışmalar, kanun yolları başvuruları, kolluktan Sulh Ceza Hâkimliğine kadar soruşturma evresinin,

iddianamenin kabulünden İstinaf/Temyiz Mahkemesi duruşmalarına kadar kovuşturma evresinin her aşamasında görev alma, cezaevi görüşmeleri vb.

İş Hukuku alanında çalışmalar, iş kazası, işçilik alacağı, hizmet tespiti ve işe iade davaları.Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku alanında çalışmalar, marka hakkına tecavüz sebebiyle yapılan delil tespiti, arama ve el koyma, C. Savcılıklarının verdiği arama ve el koyma kararlarının, Hukuk Mahkemelerinin verdiği delil tespiti kararlarının ve HMK usulünce uygulanan ihtiyati tedbir işlemlerinin bizatihi yerine getirilmesinde-icrasında görev alma.

 

EĞİTİM

2009 tarihinde Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’nde eğitim gördü.                                                                

2013 yılında Selçuk Üniversitesi Lisans, hukuk bölümünde eğitim gördü.

2014 – 2015 yılında İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı.

 

ÜYELİK

İstanbul Barosu

İstanbul Barosu CMK Bürosu

TÜSODER – Tüketici Sorunları Derneği

 

 

SERTİFİKALAR

İstanbul Barosu Ceza Muhakemesi Kanunu ve Uygulaması

Kapsamında Görevli ve Yetkili Avukatlık Semineri Sertifikası