ENG

Araç Değer Kaybı ve Kazanç Kaybı

ARAÇ DEĞER KAYBI ”Av. Mecit KAHRAMAN”

ARAÇLARDA DEĞER KAYBI VE SORUMLULUK:


Trafik kazası sonucu karşı tarafın kusuru nedeniyle hasara uğrayan aracınız tam anlamıyla onarılmış olsa da ikinci el piyasa rayiç değerinde azalma meydana gelmekte ve ekonomik yönden değer kaybına uğramaktadır. Kazaya uğrayan hasarlı araçlar yetkili servislerde onarılsalar dahi kaporta ve şasi aksamlarında meydana gelen hasar neticesinde fabrikasyon orijinal özelliğinin bozulması sonucu, kaza öncesi piyasa rayiç fiyatından alıcı bulamamakta, kaza öncesi aracın piyasa rayici ile kaza sonrası piyasa rayici arasındaki fark kadar değer kaybı oluşmaktadır.

DEĞER KAYBI ZARARININ TAZMİNİ İÇİN NE YAPILMALIDIR:


Sigorta şirketi değer kaybı ve hasarın bir parçası olan ekspertiz ücretini TTK1426/1 mad. Kapsamında ödemekle yükümlü olup on beş (15) gün içinde ödememesi ya da ihtilafa düşülmesi durumunda, tahkim komisyonuna baş vurularak değer kaybı zarar tutarının tazmin edilmesi talebinde bulunulabilir. Bu husustaki tahkim kararları 1.5 ile 2 ay içinde sonuçlanmaktadır.

DEĞER KAYBINDAN KİMLER SORUMLUDUR:


Motorlu kara taşıt araçları için trafiğe çıkmadan önce yaptırılan zorunlu mali mesuliyet sigortası (trafik sigortası) kapsamında kazaya sebebiyet veren kusurlu araç sahipleri ile poliçeyi tanzim eden sigorta şirketleri müteselsil sorumlu bulunmaktadır. Trafik sigortası kapsamında sigorta şirketi sadece mağdurun aracında meydana gelen hasarın onarım masrafından değil, araçta meydana gelen değer kaybı miktarından da sorumlu bulunmaktadır. Bu hususta Yargıtay 11.hukuk dairesi E2004/6128 K2005/2898 nolu kararının yanı sıra emsal Yargıtay ve sigorta tahkim komisyon kararları bulunmaktadır. Yasal olarak geçmişe dönük iki yıl içinde vuku bulan kazalar sonucu araçlarda oluşan değer kaybı tutarlarının da tazmin talebinde bulunulması mümkündür.