ENG

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku

Sunduğumuz hizmetin önemli bir ayağını oluşturan Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku başta olmak üzereKamu Hukuku’nun önemli alanlarında, özel hukuk kişileri ile üstün ve egemen yapı arasında adaletin tecelli etmesinde rol oynamaktayız. Bu bağlamda vizyonumuzun temeline hukuk felsefesinde bir nevi egemen varlığın ortaya çıkması şeklinde yorumlanan toplum sözleşmesini ortaya çıkaran öznelerin menfaatlerini almaktayız. Bu anlayış ile, birey ve idare arasında doğan uyuşmazlıklarda veyahut temenni edilmese dahi karşılaşılan suç isnatlarında misyonumuzu layığıyla yerine getirmekteyiz.

Makaleler